Få Norges fremste AI-spesialister på laget

Start AI-reisen i dag

Få Norges fremste
AI-spesialister
på laget

Start AI-reisen i dag

Hvilke muligheter finnes? Hva krever det av ledelsen og hvilket teknologisk utgangspunkt har virksomheten? Hvordan bør du som leder ta tak i mulighetene?  
 
Vi i Kantega har erfaring med små og store AI-prosjekter, fra privat og offentlig sektor. Våre rådgivere og konsulenter bistår med å kartlegge mulighetene som kan gi resultater på kort og lang sikt.  
 
Vi har menneskene, erfaringen og teknologien du trenger for å lage de beste løsningene.

Vet du hvordan
AI treffer bransjen din?

Slik hjelper vi deg

Alle snakker om AI, og det siste året har generativ AI satt fart på mulighetene - også for de som ikke har store datasett tilgjengelig. Men hvordan kan dere komme i gang og utvikle løsninger som gir gevinst? Les mer om hvordan vi løfter kundene gjennom forretningsrelaterte mulighetsstudier, AI-piloter og AI-prosjekter.

Naval architecture, Boat, Watercraft, Vehicle, Gesture
Illustrasjon av blomsterblad

Leveranse

AI-mulighetsstudie for styrer og ledelse

Vi hjelper ledere og beslutningstakere med å kartlegge hvilke muligheter de har for å ta i bruk kunstig intelligens/ AI i egen virksomhet. Resultatet av mulighetsstudien er et eller flere use cases som kan løses med anvendelse av AI, med vurdering av verdi, kostnader og risiko.

Kantega fasiliteter og gjennomfører mulighetsstudien som en heldags workshop sammen med kunden. Våre erfarne AI-rådgivere gjennomfører en utprøvd workshop der vi avklarer ambisjonsnivået, får innsikt i datakilder, arbeider frem potensielle løsninger, og identifiserer et eller flere use cases som er egnet for pilotering.
 
Kunden får en rapport med vurderinger og anbefalinger som gir ledelsen innsikt og et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med kunstig intelligens / AI. 

Leveranse

AI-pilotering

En AI-pilot er en veldig god måte å utforske mulighetene for å realisere et use case identifisert i mulighetsstudien. Vi utvikler en prototype som kan testes internt i virksomheten eller i markedet.

Vi har hjulpet et bredt utvalg av virksomheter med å gjennomføre piloter med et bredt spenn. For kunder som har gode og strukturerte data, har vi levert piloter der vi har gjennomført trening og evaluering av maskinlæringsmodeller, basert på virksomhetens egne data.

For andre kunder har i kombinert styrken som ligger i pretrente språkmodeller (generativ AI) med virksomhetens egne data til å lage skreddersydde virtuelle assistenter - ofte kjent som chatbots. Flere av våre kunder har brukt AI-piloter til beslutningsgrunnlag for videre investeringer ved at de har testet ut prototypene hos relevante brukergrupper.

Ta gjerne kontakt med CTO, Frode Standal, dersom du ønsker å vite mer om hvordan Kantega kan bistå virksomheten med en AI-pilot. Frode treffer du på e-post frode.standal@kantega.no 

Illustrasjon av skilpadde

Leveranse

AI-prosjekt

Etter en vellykket pilot kan kunden velge å få utviklet en fullverdig og robust løsning som kan tas i bruk i virksomheten. Omfanget vil variere fra case til case, og det er fornuftig å gjennomføre en AI-pilot først.

Ta gjerne kontakt med CTO, Frode Standal, dersom du ønsker å vite mer om hvordan Kantega kan bistå virksomheten med å utvikle og implementere en helhetlig AI-løsning. Frode treffer du på e-post frode.standal@kantega.no 

Illustrasjon av hare

Leveranse

AI-kurs for ledere

Vi tilbyr kurs tilpasset ledere som ønsker å forstå hvordan kunstig intelligens kan skape forretningsverdi. Deltagerne blir bedre kjent med AI-landskapet, og vi viser hvordan virksomheten kan utnytte AI og egne data for å skape bedre tjenester.

Kursene ledes av våre mest erfarne AI-spesialister, Ph.d/ Data scientist/sjefskonsulent, Jon Espen Ingvaldsen og CTO/teknologisjef/sjefskonsulent, Frode Standal.

Vi bruker reelle eksempler fra andre virksomheter, og etter kurset får deltakerne individuell oppfølging med kursholderne for å diskutere problemstillinger og muligheter i deres virksomhet. Denne delen varer i to til tre timer, og er inkludert i kursavgiften.

Ta gjerne kontakt med kursansvarlig og CTO, Frode Standal, dersom du har spørsmål om kurset eller er usikker på om dette passer for deg.
Frode treffer du på epost frode.standal@kantega.no.

Illustrasjon av datatre
Shirt, Gadget, Gesture, Interaction

Møt ekspertene

For å se mulighetene og forstå hvilke grep som må tas, er det smart å rådslå med folk som har gjort dette før. De beste folkene kan gi deg råd og tegne opp et veikart som kan gi dere konkurransefortrinn og oppnå det du ønsker med AI.

   
Vi har dyktige folk i stallen, og de har erfaringen og utdanningen som skal til. Flere av dem har faktisk en doktorgrad i AI.

For å se mulighetene og forstå hvilke grep som må tas, er det smart å rådslå med folk som har gjort dette før. De beste folkene kan gi deg råd og tegne opp et veikart som kan gi dere konkurransefortrinn og oppnå det du ønsker med AI.

   
Vi har dyktige folk i stallen, og de har erfaringen og utdanningen som skal til; flere av dem har faktisk en doktorgrad i AI.

Møt
ekspertene

Vision care, Flash photography, Forehead, Glasses, Cheek, Smile, Jaw, Sleeve, Gesture, Eyewear
Dress shirt, Forehead, Smile, Tartan, Sleeve, Gesture, Collar, Beard

Cameron Torbotton

Les mer om Cameron
Cameron har 13 års arbeidserfaring som analytiker og Data Engineer. Hans ekspertise er å utvikle data/BI løsninger for å støtte datadrevet beslutningstaking og raskere produktutvikling. Han har en master innen Engineering Physics og en PhD innenfor geofysikk og numerisk modellering.

Ph.d / Data engineer / Senior konsulent

Kristoffer
Zieba

Ph.d / Data Scientist / Senior konsulent

Les mer om Kristoffer
Kristoffer er en faglig dyktig og engasjert data scientist, og har ti års erfaring med forskjellige metoder og anvendelser innen maskinlæring. Han har ekspertise på visualisering og rådgivning som gjør det enklere for ledere å forstå det store bildet.

Lars Meisingseth

Master / Produktleder / Sjefskonsulent

Les mer om Lars
Lars har lang erfaring med å bygge datadrevne organisasjoner fra strategisk til operasjonelt nivå. Han er visjonær og driver fram endring. Kompetanseprofilen er bred og sammensatt, med fokus på produktledelse og smidig (inkludert smidige organisasjoner), kommunikasjonog presentasjon, målstyring og OKRs, hypotesedrevet utvikling.
Forehead, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar
Flash photography, Forehead, Cheek, Smile, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar
Dress shirt, Forehead, Cheek, Eyebrow, Eyelash, Jaw, Beard, Gesture, Collar, Sleeve

Lars
Nuvin

Master / Data scientist / Senior konsulent

Les mer om Lars
Lars har over 12 års arbeidserfaring som analytiker og data scientist innen bank- og forsikringsbransjen og offentlig administrasjon. Både i Storebrand, NAV og nå sist i Vipps har Lars ledet og jobbet med flere pilotprosjekter innen maskinlæring og data science til analyse og beslutningsstøtte.

Nora Gjøen- Gjøsæter

Master / Data scientist / Senior konsulent

Les mer om Nora
Nora er en erfaren data scientist med sterk teknisk kompetanse innen skyløsninger for stordata og infrastruktur for analyse. Hun har evnen til å forklare vanskelig ting på en enkel måte, også for de med en annen faglig bakgrunn. Hun ser løsningen før problemet, og er opptatt av å balansere behovet for fremdrift med begrensning av teknisk gjeld.

Jon Espen Ingvaldsen

Ph.d / Data scientist / Sjefskonsulent

Les mer om Jon Espen
Jon Espen har lang erfaring med innovasjon og teknologiledelse og tung fagkompetanse innen datadrevet innsikt og maskinlæring.
I tillegg til konsulentrollen i Kantega er Jon Espen Førsteamanuensis II ved
Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) på NTNU. Forskningsaktivitetene er rettet mot praktiske anvendelser og reelle data.
Vision care, Glasses, Nose, Cheek, Jaw, Sleeve, Gesture, Eyewear, Happy, Smile
Vision care, Forehead, Nose, Glasses, Hair, Smile, Beard, Eyelash, Eyewear, Jaw
Vision care, Forehead, Nose, Cheek, Glasses, Smile, Lip, Eyebrow, Eyelash, Jaw

Magnus Oplenskedal

Ph.d / Data scientist / Senior konsulent

Les mer om Magnus
Magnus har lang erfaring med utvikling av virksomhetskritiske systemer for store selskaper. Etter doktorgradsstudiet var Magnus leder for data science i Dintero, før han igjen startet som fulltids-konsulent hos Kantega. Han har forsket på hovedemner innen kunstig Intelligens med hovedfokus på Deep Learning, Mobil-data innhenting og analyse.

Kristin
Wulff

Ph.d / CPIO / Sjefskonsulent

Les mer om Kristin
Kristin har 16 års erfaring som leder og organisasjonsutvikler kombinert med
faglig tyngde innenfor redesign av prosesser og organisasjoner. Hun blir omtalt som et
orakel som bidrar til læring og utvikling både i oppdrag og gjennom faglig deling. Kristin har en doktorgrad i organisasjonsdesign fra NTNU Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Frode
Standal

Master / Teknologisjef / Sjefskonsulent

Les mer om Frode
Frode er Teknologisjef i Kantega med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo. Frode har hatt sentrale roller i store utviklingsprosjekter i bransjer som bank og finans, offentlig sektor, olje & gass og romfart. Han har dyptgående kompetanse på arkitektur og utvikling av virksomhetskritiske applikasjoner, distribuerte systemer og systemintegrasjon.
Facial expression, Forehead, Nose, Cheek, Chin, Smile, Eyebrow, Eyelash, Beard, Neck

Emanuele Gramuglia

Ph.d / Data scientist / Senior konsulent

Les mer om Emanuele
Emanuele har dyp kunnskap om, og praktisk erfaring med å bygge statistikk og maskinlæringsmodeller for prediktive analyser med stor forretningsverdi som er i praktisk bruk i virksomheten. Emanuele har gitt ut flere publikasjoner og er Ph. D research fellow innen statistikk fra Universitetet i Oslo
Forehead, Nose, Smile, Cheek, Eyelash, Jaw, Ear, Gesture, Happy

Jørgen

Frølund

Data engineer / Senior konsulent

Les mer om Jørgen
Jørgen er en grundig data engineer og forretningsutvikler. Han er spesialist på krysningspunktet mellom teknologi og forretning, og har som mål å være en god oversetter mellom disse. Han har stort engasjement for hvordan teknologi kan anvendes for å realisere forretningsverdi.
Vision care, Cosmetic dentistry, Nose, Smile, Cheek, Glasses, Lip, Jaw, Happy, Gesture

Zsuzsanna Èva Hornyák

Master / Systemutvikler / Senior konsulent

Les mer om Zsuzsanna
Zsuzsanna er en dyktig dataingeniør med mastergrad og spesialisering innen kunstig intelligens. Hun har over 8 års arbeidserfaring med ulike roller som teknisk tester, systemutvikler, teamleder, data scientist og ML engineer. Zsuzsanna har ansvar for Kantega sin faggruppe for Data Science og AI.

Er AI noe for din virksomhet?

Hvorfor snakker alle om AI nå? Må vi hive oss på hypen? Det er gode spørsmål å stille seg. Med generativ AI har kunstig intelligens på kort tid blitt et tema som folk flest har et forhold til. Men færre forstår hva det egentlig innebærer og hvorfor akkurat de skal ta det i bruk. 
 
For Kantega og kundene betyr AI at vi kan utvikle enda smartere løsninger, men samtidig er vi veldig klare på at ikke alle er klare for å utvikle egne løsninger. Vi tilbyr derfor et eget AI-kurs for ledere som vil lære mer, vi kan dykke inn i temaet sammen med dere og gjennomføre en mulighetsstudie, og vi kan gjennomføre enkle AI-piloter som gir dere en smakebit og et glimt av mulighetene. 
 
Og husk, i Kantega har vi lang erfaring med kunstig intelligens og maskinlæring, men også over 20 års erfaring fra digitaliseringsprosjekter - også det som ikke handler om AI eller kunstig intelligens. Så les gjerne mer om alt annet vi også kan hjelpe til med.  

 
Les gjerne mer på Kantegabloggen (sender deg fra Kantega.ai til Kantega.no)

Human body, Neck, Gesture, Line

Vi hjelper ambisiøse ledere å styrke konkurransekraft, ved å bygge bro mellom mennesker og teknologi.

Kantegas rolle har alltid vært å utvikle teknologi som løser konkrete utfordringer, og det har vi gjort i over 20 år. På veien har vi jobbet tett med ledere og teknologer som ønsker å ta virksomhetene i riktig retning. Både organisatorisk og teknologisk. Digitaliseringsprosesser, utvikling av dataplattformer, dataanalyse og gode brukeropplevelser er en del av vårt DNA. Alt henger sammen med alt når teknologi skal gjøre hverdagen bedre for folkene som skal bruke den. Enkelt, trygt og smart.

Skap verdi, sammen.

test