Ekspertene

Få noen av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens og datadrevet innovasjon på laget

Illustrasjon av datakokk

Ekspertene

Bli bedre kjent med spesialistene våre innen kunstig intelligens og datadrevet innovasjon.

Kristin Wulff

Ph.d / CPIO / Sjefskonsulent

Kristin har 16 års erfaring som leder og organisasjonsutvikler kombinert med faglig tyngde innenfor redesign av prosesser og organisasjoner. Hun blir omtalt som et orakel som bidrar til læring og utvikling både i oppdrag og gjennom faglig deling. Kristin har en doktorgrad i organisasjonsdesign fra NTNU Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Cameron Tarbotton

Ph.d / Data engineer / Senior konsulent

Cameron har 13 års arbeidserfaring som analytiker og Data Engineer. Hans ekspertise er å utvikle data/BI løsninger for å støtte datadrevet beslutningstaking og raskere produktutvikling. Han har en master innen Engineering Physics og en PhD innenfor geofysikk og numerisk modellering.

Lars Meisingset

Master / Produktledelse / Sjefskonsulent

Lars har lang erfaring med å bygge datadrevne organisasjoner fra strategisk til operasjonelt nivå. Han er visjonær og driver fram endring. Kompetanseprofilen er bred og sammensatt, med fokus på produktledelse og smidig (inkludert smidige organisasjoner), kommunikasjon og presentasjon, målstyring og OKRs, hypotesedrevet utvikling.

Kristoffer Zieba

Ph.d / Data scientist / Senior konsulent

Kristoffer er en faglig dyktig og engasjert data scientist, og har ti års erfaring med forskjellige metoder og anvendelser innen maskinlæring. Han har ekspertise på visualisering og rådgivning som gjør det enklere for ledere å forstå det store bildet.

Jon Espen ingvaldsen

Ph.d / Data scientist / Sjefskonsulent

Jon Espen har lang erfaring med innovasjon og teknologiledelse og tung fagkompetanse innen datadrevet innsikt og maskinlæring. I tillegg til konsulentrollen i Kantega er Jon Espen Førsteamanuensis II ved Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) på NTNU. Forskningsaktivitetene er rettet mot praktiske anvendelser og reelle data.

Nora Gjøen- Gjøsæter

Master / Data scientist / Senior konsulent

Nora er en erfaren data scientist med sterk teknisk kompetanse innen skyløsninger for stordata og infrastruktur for analyse. Hun har evnen til å forklare vanskelig ting på en enkel måte, også for de med en annen faglig bakgrunn. Hun ser løsningen før problemet, og er opptatt av å balansere behovet for fremdrift med begrensning av teknisk gjeld.

Frode Standal

Master / Teknologisjef / Sjefskonsulent

Frode er Teknologisjef i Kantega med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo. Frode har hatt sentrale roller i store utviklingsprosjekter i bransjer som bank og finans, offentlig sektor, olje & gass og romfart. Han har dyptgående kompetanse på arkitektur og utvikling av virksomhetskritiske applikasjoner, distribuerte systemer og systemintegrasjon.

Lars Nuvin

Master/ Data scientist / Senior konsulent

Lars har over 12 års arbeidserfaring som analytiker og data scientist innen bank- og forsikringsbransjen og offentlig administrasjon. Både i Storebrand, NAV og nå sist i Vipps har Lars ledet og jobbet med flere pilotprosjekter innen maskinlæring og data science til analyse og beslutningsstøtte.

Magnus Oplenskedal

Ph.d / Data Scientist / Senior konsulent

Magnus har lang erfaring med utvikling av virksomhetskritiske systemer for store selskaper. Etter doktorgradsstudiet var Magnus leder for data science i Dintero, før han igjen startet som fulltids-konsulent hos Kantega. Han har forsket på hovedemner innen kunstig Intelligens med hovedfokus på Deep Learning, Mobil-data innhenting og analyse.

Emanuele Gramuglia

Ph.d / Data scientist / Senior konsulent

Emanuele har dyp kunnskap om, og praktisk erfaring med å bygge statistikk og maskinlæringsmodeller for prediktive analyser med stor forretningsverdi som er i praktisk bruk i virksomheten. Emanuele har gitt ut flere publikasjoner og er Ph. D research fellow innen statistikk fra Universitetet i Oslo

Jørgen Frøland

Data engineer / Senior konsulent

Jørgen er en grundig data engineer og forretningsutvikler. Han er spesialist på krysningspunktet mellom teknologi og forretning, og har som mål å være en god oversetter mellom disse. Han har stort engasjement for hvordan teknologi kan anvendes for å realisere forretningsverdi.

Zsuzsanna Èva Hornyák

Master / Systemutvikler / Senior konsulent

Zsuzsanna er en dyktig dataingeniør med mastergrad og spesialisering innen kunstig intelligens. Hun har over 8 års arbeidserfaring med ulike roller som teknisk tester, systemutvikler, teamleder, data scientist og ML engineer. Zsuzsanna har ansvar for Kantega sin faggruppe for Data Science og AI.