AI-kurs og kompetanse

Våre AI-kurs foregår i små grupper, og gir innsikt som gjør ledere i stand til å stille relevante spørsmål og ta trygge veivalg. Sikre deg sterkere kompetanse på AI-baserte verktøy, og bygg forståelse for hvordan du kan hente forretningsmessige gevinster ved hjelp av ny teknologi.

Illustrasjon av tre med datarøtter

AI-kurs og kompetanse

Kursene foregår i små grupper og gir innsikt som gjør ledere i stand til å stille relevante spørsmål og ta trygge veivalg. Du får høyere kompetanse på AI-baserte verktøy, og bedre forståelse for hvordan du kan hente forretningsmessige gevinster ved hjelp av ny teknologi.

Facial expression, Vision care, Forehead, Face, Nose, Glasses, Head, Chin, Hairstyle, Eyebrow

Hvordan kan du få fart på AI-satsingen og legge grunnlaget for en AI-strategi? Kurset er tilpasset ledere som ønsker å forstå hvordan kunstig intelligens kan skape forretningsverdi – og samtidig jobbe innenfor lovverket. Kurset har maksimalt 10-12 deltakere for å sikre tett oppfølging.

 

Kurset ledes av Kantegas mest erfarne AI-spesialister, i samarbeid med juridiske eksperter fra Bull advokatfirma. Vi holder bedriftsinterne kurs etter avtale.

AI-kurs
for ledere

Varighet: 09-15 (6 timer inkl. lunsj)
Sted: Oslo, Bergen og Trondheim
Kursavgift: 7900,- per deltaker

kr 7900,- per pers

Oslo, Bergen og Trondheim

6 timer inkl. lunsj

Kurset er tilpasset ledere som ønsker å forstå hvordan kunstig intelligens kan skape forretningsverdi i egen virksomhet, og som ønsker et grunnlag for å legge en AI-strategi.  Vi gjennomgår også det juridiske aspektet og gir deltakerne kunnskap som gjør dem rustet til å ta valg som ikke bryter med regelverket. 

Deltagerne blir bedre kjent med AI-landskapet. Vi viser hvordan virksomheten kan utnytte AI og egne data for å skape bedre tjenester, og vi ser på reelle eksempler fra andre virksomheter.

Kursene ledes av våre mest erfarne AI-spesialister, Ph.d og sjefskonsulent Jon Espen Ingvaldsen, og CTO og sjefskonsulent Frode Standal. 

Bruk og utvikling av AI griper inn i mange regelverk, ikke bare den nylig vedtatte KI-forordningen (AI Act). Vi har derfor med oss eksperter fra Bull & Co Advokatfirma, som vil peke på utfordringer og måter å håndtere disse på uten at man går skoa av seg.  

Etter kurset får deltakerne individuell oppfølging med kursholderne for å diskutere problemstillinger og muligheter i deres virksomhet. Oppfølgingsmøtet er på to timer, og er inkludert i kursavgiften. 

Om kurset

23. mai

Trondheim

05. juni

Bergen

20. aug

Trondheim

28. aug

Oslo

04. sept

Bergen

Kursoversikt

CTO Frode Standahl - Kantega

Advokat Kristian Foss - Bull advokatfirma

Ph.d Jon Espen Ingvaldsen - Kantega

Advokat Christian Bendiksen - Bull advokatfirma

Kursholdere

Advokat Christian Bendiksen er partner i Bull advokatfirma og har arbeidet i over 10 år med rettslige spørsmål rundt utvikling, bruk og lisensiering av KI/maskinlæringsbaserte systemer, inklusive spørsmål om rettigheter til treningsdata. Han skrev den første boken om juridiske problemstillinger rundt KI på norsk, «Når juss møter AI» Gyldendal 2019.

Jon Espen Ingvaldsen er Ph.d NTNU, Associate Professor ved Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) og sjefskonsulent i Kantega. Han har 20 års erfaring med innovasjon og teknologiledelse og har tung fagkompetanse innen datadrevet innsikt og kunstig intelligens. Han har jobbet som forsker i akademia, vært konsulent i en rekke utviklingsprosjekter og vært med å bygge opp flere oppstartsbedrifter fra Trondheim.

Advokat Kristian Foss er partner i Bull advokatfirma, med over 25 års erfaring fra IT- og teknologi-juss og personvern. Kristian rådgir om de juridiske sidene av kunstig intelligens (AI) er initiativtager til Alpine Privacy Days i Sveits, Personvernfabrikken.no og medlem av Fagutvalget for IKT-rett i Juristenes utdanningssenter. Han har vært president i IT IP Law Group Europe, Europas eldste nettverk for teknologiadvokater.

Frode Standal er teknologisjef i Kantega og leder Kantegas forretningsområde innen kunstig intelligens og datadrevet innovasjon. Han har hatt sentrale roller i store utviklingsprosjekter i bransjer som bank og finans, offentlig sektor, olje & gass og romfart. Han har dyptgående kompetanse på arkitektur og utvikling av virksomhetskritiske applikasjoner, og er opptatt av å bruke teknologi til å løse viktige forretningsproblemer og til å skape verdi for kunder og brukere.

Om kursholderne

Suit trousers, Dress shirt, Glasses, Sleeve, Grey, Collar, Smile

Det er om å gjøre å unngå de dyre (juridiske) tabbene

- Kristian Foss, partner i Bull advokatfirma

Del 1 – Derfor skal du bry deg om AI
Strategiske valg – hva kan vinnes?  Hvordan unngå tap?

Del 2 – Hva er egentlig AI?
Introduksjon til AI, maskinlæring og generativ AI.   

Del 3 – Slik skaper du forretningsverdi med AI
Eksempler fra virksomheter som har lykkes.   

Del 4 – Hva må du passe på?
Etikk, ansvarlighet og regulatoriske forhold   

Del 5 – Hva kreves av ledere og virksomheten?
Endringsledelse og datastrategi  

Del 6 – Snarveien til suksess
Få konkurransefortrinn med generativ AI og egne data. Vi viser hvordan.  

Program

Human body, Neck, Gesture, Line

Spørsmål og svar

Hvem passer kurset for, og hva får du ut av det?
Kurset passer for ledere og beslutningstagere i store og mindre virksomheter. Målet er å gi deltakerne et kunnskapsnivå som gjør dem bedre i stand til å se muligheter, delta i diskusjoner og fatte beslutninger som handler om bruk av AI. Innholdet er basert på forskning og praktiske caser.

Etter kurset får man forståelse for hvordan konkret komme videre med å utnytte forretningsmulighetene som AI kan gi.
Hvordan gjennomføres det?
Heldagskurs fra kl 9-15, som arrangeres i Kantega sine lokaler, i en gruppe på maksimalt 8 deltakere. Kurset legges opp med en kombinasjon av faglige presentasjoner og hands-on gruppeoppgaver.
Hva koster det?
Kurset koster 7.900.- per person
Kursdatoer
Vi holder et begrenset antall AI-kurs for ledere. Dette er de planlagte kursene som vi holder i tillegg til bedriftsinterne kurs.

Vi hjelper ambisiøse ledere å styrke konkurransekraft, ved å bygge bro mellom mennesker og teknologi.

Kantegas rolle har alltid vært å utvikle teknologi som løser konkrete utfordringer, og det har vi gjort i over 20 år. På veien har vi jobbet tett med ledere og teknologer som ønsker å ta virksomhetene i riktig retning. Både organisatorisk og teknologisk. Digitaliseringsprosesser, utvikling av dataplattformer, dataanalyse og gode brukeropplevelser er en del av vårt DNA. Alt henger sammen med alt når teknologi skal gjøre hverdagen bedre for folkene som skal bruke den. Enkelt, trygt og smart.